Sunday, July 19, 2015

အဂၤလိပ္စာသင္ယူရာတြင္ ေသခ်ာေပါက္မတတ္မည့္နည္းတစ္ခု

အဂၤလိပ္စာသင္ယူရာတြင္ ေသခ်ာေပါက္မတတ္မည့္နည္းတစ္ခု 

အဂၤလိပ္စာသင္ယူရာတြင္ အလြယ္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုးေသခ်ာေပါက္တတ္မည့္နည္းေတာ့ျဖင့္ မေပးတတ္ဘူး။ ေသခ်ာေပါက္ မတတ္မည့္နည္း တစ္ခုေတာ့ေတြ႕ထားတယ္
(ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္) နည္းေတြရွာေဖြတဲ့အခါမွာ (ေရွာင္ရန္) နည္းတစ္ခုေတာ့ ေပးရမွာပဲ။
အခုေျပာမဲ့ (ေရွာင္ရန္) နည္းကို အဂၤလိပ္စာ စာသင္သားေတြ သိမ္းပိုက္က်င့္သံုးေနၾကတယ္။ အဆင့္အလႊာတိုင္းမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ့နည္းက တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္စာလံုးကို တစ္လံုးခ်င္းအဓိပါယ္ (မီးနင္း) က်က္တဲ့ အေလ့အထပါပဲ။
ျပီးေတာ့ ကိုယ္သိထားတဲ့ (မီးနင္း) ေလးတစ္လံုးကို အဂၤလိပ္စာလံုးနွင့္ဖလွယ္ျပီး တစ္လဲြအဓိပÜါယ္ေတြ ေကာက္ၾကေတာ့တာပဲ။ လံုးခ်င္းအဓိပါယ္ မီးနင္းက်က္မွတ္တဲ့အခါလည္း က်က္မွတ္ရမွာေပါ့။ စီေအတီကက္ ေၾကာင္၊ ဒီအိုဂ်ီေဒါ့(ဂ္) ေခြး၊ ဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာ့ က်က္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေလာက္နွင့္ ကိစöမျပီးဘူးဆိုတာေတာ့ သတိျပဳၾကရလိမ့္မယ္။ အခု ဥပမာျပတဲ့ ေခြး၊ ေၾကာင္ဆိုတဲ့ စာလံုးေတြေတာင္ အခုလိုသံုးထားရင္ ဘယ္လိုနားလည္မလဲ။
That woman is a cat.
(တစ္ဖက္သားကို အမနာပ ကဲ့ရဲ႕တတ္တဲ့မိန္းမ)
She is very catty. (catty နာမ၀ိေသသန အျဖစ္သံုးထားတယ္)
He lives in a small room on top floor; there is not enough space to swing a cat in.
(အခန္းက်ဥ္းပံုကို တင္စားေျပာတာပါ)
He is only an underdog.
(လက္ေအာက္ငယ္သား)
The young man is dogging the girl every day on her way to office.
(မိန္းကေလးေနာက္က တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတယ္)
ဒီဥပမာကိုၾကည့္ရင္ သူငယ္တန္းတုန္းက သင္လာခဲ့တဲ့ စာလံုးေလးတစ္လံုး နွစ္လံုးေတာင္ (မီးနင္း) ေလွနံဓါးထစ္ က်က္မွတ္ထားရံုနွင့္ မလံုေလာက္ပါျပီ။ အခုေတာ့ စာသင္သားေတြဟာ (မီးနင္း) ျပီး အပူေလာင္ အဖုေပါက္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအပူေလာင္ အဖုေပါက္တာ မီးနင္းေၾကာင့္လို႕ မသိရွာၾကဘူး။ အဲဒီ့ (မီးနင္း) အႏåရယ္ကို အခုေထာက္ျပတာပဲ။ ေရွာင္ၾကစို႕။
စကားလံုးတစ္လံုးမွာ အဓိပÜါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပံုကို Existentialism ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႕ ဥပမာေျပာျပခ်င္ပါတယ္
ဒီစာလံုးအရွည္ၾကီးရဲ႕ အရင္းအျမစ္က-
Exist(verb) - အဓိပါယ္က ရွိေနသည္။ ျဖစ္ေနသည္။ အမွန္ပင္ရွိ အမွန္ပင္ျဖစ္ေနသည္။
Do you believe that ghosts exist?
(တေစäရွိတယ္လို႕ ယံုသလား)
No, I think ghosts exist only in the minds of the people.
(လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာသာရွိတာပါ တကယ္မရွိပါ)
We cannot exist without food and water.
အစာေရစာမရွိဘဲ အသက္မရိွနုိင္။
Existence (noun) = ျဖစ္ျခင္း၊ ရွိျခင္း။
When did the world come into existence?
(ကမၻာၾကီး ဘယ္တုန္းက စျဖစ္လာသလဲ)
He must have been a dog in his previous existence.
(အရင္ဘ၀က သူေခြးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္နုိင္တယ္)
(ေခြးျဖစ္ခဲ့ ထင္ပါရဲ႕ အဓိပါယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရွည္ၾကီး မသံုးဘဲ life လို႕လြယ္လြယ္သံုးလဲ ရပါတယ္။ အဲဒီ့ကေန Existentialism (noun) လို႕ျဖစ္လာတယ္။ ဒီစကားလံုးက ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီးေပၚထြန္းလာတဲ့ ဒသာနိက အေတြးအေခၚတစ္ခုရဲ႕ အမည္နာမျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္စာေရးဆရာၾကီး Sartre နွင့္ Camus တို႕ဆီက စတင္ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းတစ္ပါးဘာသာ စာေပတစ္ခုကို ေလ့လာရာမွာ စာလံုးအသံုးအႏွႈန္းေတြကို ေျခေျချမစ္ျမစ္နွင့္ ဆင့္ပြားပံုေတြ၊ ပရိယာယ္ေတြကို က်က္မွတ္ဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။
စာလံုးတစ္လံုးခ်င္း အနက္အဓိပါယ္ တစ္ခုတေလ မွတ္ထားရံုနွင့္ေတာ့ျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မလံုေလာက္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာလံုးေတြ႕တိုင္း ျမန္မာစကားလံုးေတြနွင့္ ဖလွယ္ျပီး အနက္ေကာက္ရင္ ပိုျပီးမွားတတ္
ပါတယ္။ ျမန္မာစကားလံုးကို အစားသြင္းလို႕ မျဖစ္တဲ့အသံုးအနွႈန္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
ဥပမာ it ဆိုတာဟာလည္း သူငယ္တန္းကတည္းက သင္လာခဲ့တာ မဟုတ္လား။ ကိုင္း ဒါျဖင့္ဒီ၀ါက်ေတြ ၾကည့္စမ္းပါ။
It is cold today.
ဒီေန႕ေအးတယ္။
It was hot yesterday.
မေန႕က ပူတယ္။
It is ten 0’clock now.
အခုဆယ္နာရီ ထုိးျပီ။
It is dark inside the cave.
ဂူထဲမွာ ေမွာင္တယ္။
အဲဒီ့ ၀ါက်ေတြမွာ it ရဲ႕အနက္ လံုး၀ေပ်ာက္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ အဲသလို အသံုးအနွႈန္းကို သတိမူျပီး က်က္မွတ္ထားမွသာ စာဖတ္ရာမွာနားလည္နုိင္မယ္။ သို႕မဟုတ္ပဲ it ကို (ထုိဟာ) ဆိုတဲ့ စကားလံုး ဖလွယ္ျပီး
အဓိပါယ္တစ္လဲြေကာက္မိတတ္တယ္
Learner’s Dictonary ထဲမွာ it ဆိုတဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏွႈန္းပရိယာယ္ေတြကို တစ္ေကာ္လံေက်ာ္ေက်ာ္ ဥပမာေတြ ျပထားပါတယ္။ အဲသလို ၀ါက်ေတြကိုအာရံုျပဳက်က္မွတ္ၾကပါ။
အဂၤလိပ္စာလံုးေတြ လံုးခ်င္းအဓိပါယ္တစ္ခုုတေလ က်က္ျပီးေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာစကားလံုးအစားထိုး ဖတ္ေနသေရြ႕ အဂၤလိပ္စာ ဘယ္ေတာ့မွတတ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာရဲပါတယ္။

ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္

No comments:

Post a Comment

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙အေၾကာင္းအမ်ိဳးေၾကာင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

foxyform